EduCovid-19

Covid -19 rozszalał się na dobre, ale zrobimy wszystko, aby nas nie dopadł, stosując się do rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami, których przestrzeganie będzie egzekwowane na terenie naszej szkoły, podczas prowadzenia zajęć oraz w przerwach. Z informacji zawartych na rządowej stronie: www.gov.pl/koronawirus wynika: obowiązek zasłaniana usta i nosa 1