K2 – Koncentracja i Komenda

System kursu: 6×6 ( 6 spotkań, 6 zadań)

System spotkań: System wejść, system stacyjny,

Każde spotkanie to nowa komenda.

Cena: 450zł

PROMOCJA LETNIA 300ZŁ ( obowiązuje w miesiącach: czerwiec, lipec, sierpień)!!!

W grupie obowiazuje limit miejsc – 4 psy w grupie.

Na zajęciach obowiązuje:

 • spokojne wejście na plac ( instrukcja wejścia na plac zostanie wysłana wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie na kurs)
 • spokój na placu
 • nie podchodzenie do siebie z psami
 • posiadanie klikera, kocyka, drobnych smaczków mięsnych, zabawek do szarpania x2, kong , zabawka z możliwością wepchnięcia tam jedzenia, woreczków na odchody, miski na wodę, szelek lub obroży komfortowej dla psa, zwykłej smyczy.

 

SPOTKANIE 1:  WIĘŹ

 1. Podążanie za przewodnikiem
 2. Kontakt wzrokowy w marszu
 3. Zatrzymanie i pozycja przy przewodniku
 4. Rozpoczęcie marszu z przewodnikiem
 5. Target na dłoń
 6. Filozofia odpoczynku (jak głaskać psa, kiedy dać mu odpocząć)

 

KOMENDY: Idziemy, patrz, Tu, Stój ( dotknij)

 

SPOTKANIE 2: PRZYWOŁANIE

 1. Ustawienie psa przy nodze (pozycja zasadnicza)
 2. Podążanie za odchodzącym przewodnikiem.
 3. Siad przed przewodnikiem
 4. Bieg do przewodnika
 5. Tworzenie łańcucha zachowań do komendy “do mnie”
 6. Filozofia odpoczynku ( Wydawanie swobody psu.)

 

KOMENDY: noga, do mnie

 

SPOTKANIE 3: ZOSTAŃ

 1. Ustawienie do nogi (pozycja zasadnicza)
 2. Wyznaczenie i uwypuklenie miejsca na zostawienie
 3. Budowanie dystansu
 4. Wprowadzenie komendy
 5. Łańcuch zachowań do komendy “zostań”
 6. Filozofia odpoczynku ( Kocyk, super miejsce.)

 

KOMENDY: zostań

 

SPOTKANIE 4: LUŹNA SMYCZ

 1. Ustawienie do nogi ( pozycja zasadnicza)
 2. Rozpoczęcie marszu z psem ( sygnał gotowości psa do pracy)
 3. Zmiany kierunku z psem na smyczy
 4. Zmiany tempa z psem na smyczy
 5. komendy siad i leżeć przy nodze z psem na smyczy.
 6. Filozofia odpoczynku ( Jak spuszczać psa ze smyczy?)

 

KOMENDY: Idziemy (rozpoczęcie marszu) , Tu ze wskazaniem kierunku ( zmiana kierunku), go (komenda na bieg), wolno (komenda na zwolnienie)

 

SPOTKANIE 5:  ZOSTAW

 1. Odwracanie głowy od atrakcji
 2. Odchodzenie od atrakcji
 3. Wprowadzenie komendy: Zostaw
 4. Wybór psa
 5. Tor pokus i przywołanie
 6. Filozofia odpoczynku ( Jak pozwolić psu?)

 

SPOTKANIE 6:  EGZAMIN NA LUZIE

 1. relacja przewodnika z psem
 2. kontakt wzrokowy i target na dłoń
 3. komenda noga, siad, idziemy, stój
 4. komenda zostań, przywołanie oraz zostań,przywołanie przez tunel pokus
 5. komenda chodzenie na luźnej smyczy poza placem, 3 zmiany kierunku i 3 zmiany tempa.
 6. umiejętność odpoczywania i odpuszczania

 

Za każdą kompetencję można uzyskać 6 punktów, maksymalnie do zdobycia 36 punktów

Skala oceny:

 

100%-90% ( 36 – 32 pkt.): Ocena bardzo dobra

89% – 70% (31 – 25 pkt.): Ocena dobra, obiecująca

69% – 50% (24 – 18 pkt.): Ocena dostateczna

49% – 30%( 17 – 10 pkt. ): Ocena dopuszczająca

Poniżej 30% – brak zaliczenia

W przypadku niezaliczenia egzaminu – kolejny egzamin, w systemie indywidualnym w ciągu kolejnego tygodnia  dodatkowo płątny 100zł