RAP – Relacja, Autokontrola, Posłuszeństwo

Rapuj w rytmie psa

NABÓR DO GRUP STARTUJĄCYCH 23.04 JUŻ TRWA!

Wiedzieć więcej o psie i wiążącej z nim relacji – to marzenie niejednego człowieka. Chcę zrozumieć mojego psa, żeby żyło mu się lepiej – to słyszymy na konsultacjach. Dlatego po raz pierwszy przedstawiamy propozycje tak kompleksowo przygotowanego kursu obejmującego 3 główne aspekty pracy z psem. Kurs jest przeznaczony dla psów w wieku  od 5 miesiąca życia i dla przewodników chcących wiedzieć więcej.

 

Relacja – AutokontrolaPosłuszeństwo

FORMUŁA KURSU

3 BLOKI TEMATYCZNE, 21 GODZIN KURSU:

 • 9 GODZINY TEORII,
 • 12 GODZIN PRAKTYKI,

Spotkania 2 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są przez: biologa, psychologa, behawiorystów, trenerów szkolenia psów, pedagogów.

Kurs prowadzony jest przez zgrany zespół instruktorów o różnorodnyh, wzajemnie uzupełniających się spacjalizacjach.

4 PSY W GRUPIE DOBRANE POD WZGLĘDEM WIEKU I USPOSOBIENIA PRZEZ BEHAWIORYSTĘ

PODSTAWA PROGRAMOWA

Blok 1: Relacja

Kursant nabywa umiejętność obserwacji psa i szanowania jego przestrzeni. Potrafi nawiązać kontakt dotykowy i wzrokowy z psem. Potrafi prawidłowo dobrać sprzęt dla swojego psa oraz zapewnić mu pełen dobrostan. Posługuje się pojęciami: relacja, dobrostan, komfort, skupienie, koncentracja, obserwacja, wyciszenie, relaksacja, kontakt, motywacja, komunikacja Zna podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania psa w mieście i społeczeństwie. Potrafi przeprowadzić podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u psa.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Potrafi świadomie obserwować zwierzę, cieszyć się z kontaktu z psem.
 • Wykorzystywać techniki mindfulness w budowie relacji z psem.
 • Bazuje na zaufaniu i swobodzie w pracy z psem.
 • Planowanie przebiegu sesji szkoleniowej i przebiegu całego treningu z uwzględnieniem systemu wzmocnień oraz możliwości psa.
 • Wprowadzenia i wykorzystywania sygnałów nagrody, końca i początku pracy.
 • Prawidłowe i efektywne wydawanie komend.
 • Efektywne przywołanie psa.
 • Umiejętność wyciszenia psa w sytuacji stresowej.
 • Przeprowadzenie masażu relaksacyjnego psa.
 • Przeprowadzenie odwrażliwienia, procesu habituacji i przeciwwarunkowania.
 • Zarządzanie przestrzenią psa i praca dystansem względem bodźca wyzwalającego w oparciu o zbudowaną relację z psem i zaufanie.

Blok 2: Autokontrola

Kursant nabywa umiejętność obserwacji psa podczas procesu decyzyjnego zwierzęcia. Potrafi zmotywować zwierzę do wypracowania określonego schematu decyzyjnego właściwego dla określonych sytuacji. Potrafi zarządzać swoimi emocjami. Posiada umiejętność kształtowania świadomości u psa w kontekście postępowania w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Potrafi okazać psu wsparcie w sytuacji stresogennej. Posługuje się pojęciami: decyzyjność, kontrola sytuacji, kontrola środowiska, autokontrola, emocje, świadomość, stres, wsparcie, kontekst. Na tym etapie następuje wypracowanie częstszego zauważania przewodnika przez psa, przychodzenie do właściciela, nieciągnięcie na smyczy, niepodejmowanie jedzenia z ziemi.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Rozumie jak ważna jest rola przewodnika w zarządzaniu procesem decyzyjnym psa.
 • Potrafi zachować balans między wyznaczaniem granic a wydawaniem swobody psu w podejmowaniu samodzielnych decyzji przez zwierzę.
 • Zna przebieg procesu decyzyjnego psa od rejestracji bodźca do osiągnięcia etapu rozluźnienia.
 • Potrafi przejść na luźnej smyczy z psem przez wyznaczony przez instruktora odcinek ulicy, dworca, centrum handlowego itp.
 • Zna zasady totalnego przywołania w sytuacjach o zwiększonym natężeniu bodźców wyzwalających.
 • Zna przebieg procesu totalnego przywołanie (skupienie uwagi, przebiegnięcie dystansu, zajęcie określonej pozycji przed przewodnikiem.

Blok 3: Posłuszeństwo

Kursant nabywa umiejętność wprowadzania wzorca motorycznego u psa na zasadzie kształtowania, naprowadzania, wyłapywania. Rozumie związek między wzorcem motorycznym a komendą. Potrafi prawidłowo wydać psu komendę i ją egzekwować. Zna schemat postępowania zgodny ze standardami EduAnimalis w przypadku niewykonania komendy przez psa. Posługuje się pojęciami: komenda, wzorzec motoryczny posłuszeństwo, nagroda, wzmocnienie, rozkład, wzmocnień. Pies i przewodnik uczą się takich komend jak: Stój, patrz, idziemy, siad, waruj, do mnie, na miejsce.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Wie jak sygnalizować początek ćwiczenia, koniec budowy motywacji i rozpoczęcie zadania, koniec zadania-nagrodę, relaks.
 • Wie jak sygnalizować rozpoczęcie marszu, zmianę kierunku, kontakt wzrokowy z psem.
 • Wie jak powiązać hasło (komendę) ze wzorcem motorycznym.
 • Potrafi zmotywować zwierzę do zmiany pozycji.
 • Potrafi zbudować dynamikę wykonywanej zmiany pozycji.
 • Pracuje z psem w oparciu o zabawę i utrzymaniu dobrego nastroju zwierzęcia przez całą sesję szkoleniową.
 • Samodzielnie przeprowadza rozgrzewkę z psem.
 • Zna technikę uczenia psa wysłania kierunkowego.
 • Zna techniki przywołania psa.

EWALUACJA

 • 3 SPRAWDZIANY DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW
 • MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ (EduPrzewodnik)
 • METODYKA PRACY DAJĄCA MIERZALNE I POWTARZALNE EFEKTY SZKOLENIOWE

 

FORMALNOŚCI (dokumenty wystawiane w związaku z prowadzonym kursem)

 • UMOWA Z UCZESTNIKIEM KURSU
 • AKCEPTACJA REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KURSU
 • PARAGON LUB FAKTURA  (Potwierdzenie rzetelności naszej firmy)
 • KARTA OBECNOŚCI I POSTĘPÓW
 • PAKIET STARTOWY UCZESTNIKA

PRZYJAZNA CENA I FORMA PŁATNOŚCI

# 630 zł – płatne w jednej racie
# 2x 340 zł – w przypadku płatności ratalnej
# 3x 250 zł – w przypadku płatności ratalnej
# Uczestnictwo tylko w części teoretycznej (3 bloki po 3 godz.):
* 75 zł – 1 blok (2 spotkania po 1,5 godz.)
* 185 zł – 3 bloki

ZASADY REKRUTACJI

 • Formularz zgłoszeniowy – na dole strony, należy wysłać do 22.04.2019r.
 • Kurs należy opłacić przez jego rozpoczęciem do 22.04.2019r.  lub na pierwszych zajęciach
 • ROZPOCZĘCIE KURSU 23 KWIETNIA 2019r.

TERMINY

TERMINY:

Teoria

23.04.2019 TEORIA (bez psów) „Relacja – wstęp”

Pozostałe terminy zajęć teoretycznych zostaną podane podczas pierwszego spotkania.

TEORIA (bez psów) „Relacja – podsumowanie”

TEORIA (bez psów) „Autokontrola – wstęp”
TEORIA (bez psów) „Autokontrola – podsumowanie”

TEORIA (bez psów) „Posłuszeństwo – wstęp”
TEORIA (bez psów) „Posłuszeństwo – podsumowanie”

Zajęcia praktyczne będą odbywały się 2 razy w tygodniu:

 

Przydział do grup nastąpi na pierwszym spotkaniu teoretycznym.

Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych zmian w terminach spotkań.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Proszę kliknąć grafikę, wypełnić formularz i wysłać poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”