RAP – Relacja, Autokontrola, Posłuszeństwo

Rapuj w rytmie psa

Najbliższa edycja kursu rozpoczyna się 8.10.2019

Wiedzieć więcej o psie i wiążącej z nim relacji – to marzenie niejednego człowieka. Chcę zrozumieć mojego psa, żeby żyło mu się lepiej – to słyszymy na konsultacjach. Dlatego po raz pierwszy przedstawiamy propozycje tak kompleksowo przygotowanego kursu obejmującego 3 główne aspekty pracy z psem. Kurs jest przeznaczony dla psów w wieku  od 5 miesiąca życia i dla przewodników chcących wiedzieć więcej.

 

Relacja – AutokontrolaPosłuszeństwo

FORMUŁA KURSU

3 BLOKI TEMATYCZNE, 18 GODZIN KURSU:

 • 6 GODZIN TEORII,
 • 12 GODZIN PRAKTYKI,

Spotkania 2 razy w tygodniu: wtorki godzina 19 oraz czwartki godzina 20 (w razie większej ilości chętnych zostanie utworzona druga grupa i zaproponowany inny termin).

Zajęcia prowadzone są przez: biologa, psychologa, behawiorystów, trenerów szkolenia psów, pedagogów.

Kurs prowadzony jest przez zgrany zespół instruktorów o różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się specjalizacjach.

4 PSY W GRUPIE DOBRANE POD WZGLĘDEM WIEKU I USPOSOBIENIA PRZEZ BEHAWIORYSTĘ

CENA: 630 zł.

UWAGA: W październiku obowiązuje cena promocyjna: 500 zł dla nowych kursantów oraz 400 zł dla absolwentów kursu Szczeniaki na start!

 

 

Warunkiem zarezerwowania miejsca na kursie ( w grupie są tylko 4 miejsca), jest wpłacenie minimum połowy kwoty kursu (minimum 315 zł), przed jego rozpoczęciem ( przelewem lub gotówką) do 4.10.2019. W przypadku płatności w dwóch ratach wymagana jest wpłata pierwszej raty przed rozpoczęciem kursu.
 
UWAGA: Zadatek jest bezzwrotny, oznacza to, że w przypadku rezygnacji z kursu nie ulega on zwrotowi, wyjątkiem jest znalezienie osoby na swoje miejsce. Dlatego decyzje o podjęciu szkolenia prosimy podejmować świadomie i rozważnie.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Blok 1: Relacja

Kursant nabywa umiejętność obserwacji psa i szanowania jego przestrzeni. Potrafi nawiązać kontakt dotykowy i wzrokowy z psem. Potrafi prawidłowo dobrać sprzęt dla swojego psa oraz zapewnić mu pełen dobrostan. Posługuje się pojęciami: relacja, dobrostan, komfort, skupienie, koncentracja, obserwacja, wyciszenie, relaksacja, kontakt, motywacja, komunikacja Zna podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania psa w mieście i społeczeństwie. Potrafi przeprowadzić podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u psa.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Potrafi świadomie obserwować zwierzę, cieszyć się z kontaktu z psem.
 • Wykorzystywać techniki mindfulness w budowie relacji z psem.
 • Bazuje na zaufaniu i swobodzie w pracy z psem.
 • Planowanie przebiegu sesji szkoleniowej i przebiegu całego treningu z uwzględnieniem systemu wzmocnień oraz możliwości psa.
 • Wprowadzenia i wykorzystywania sygnałów nagrody, końca i początku pracy.
 • Prawidłowe i efektywne wydawanie komend.
 • Efektywne przywołanie psa.
 • Umiejętność wyciszenia psa w sytuacji stresowej.
 • Przeprowadzenie masażu relaksacyjnego psa.
 • Przeprowadzenie odwrażliwienia, procesu habituacji i przeciwwarunkowania.
 • Zarządzanie przestrzenią psa i praca dystansem względem bodźca wyzwalającego w oparciu o zbudowaną relację z psem i zaufanie.

Blok 2: Autokontrola

Kursant nabywa umiejętność obserwacji psa podczas procesu decyzyjnego zwierzęcia. Potrafi zmotywować zwierzę do wypracowania określonego schematu decyzyjnego właściwego dla określonych sytuacji. Potrafi zarządzać swoimi emocjami. Posiada umiejętność kształtowania świadomości u psa w kontekście postępowania w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Potrafi okazać psu wsparcie w sytuacji stresogennej. Posługuje się pojęciami: decyzyjność, kontrola sytuacji, kontrola środowiska, autokontrola, emocje, świadomość, stres, wsparcie, kontekst. Na tym etapie następuje wypracowanie częstszego zauważania przewodnika przez psa, przychodzenie do właściciela, nieciągnięcie na smyczy, niepodejmowanie jedzenia z ziemi.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Rozumie jak ważna jest rola przewodnika w zarządzaniu procesem decyzyjnym psa.
 • Potrafi zachować balans między wyznaczaniem granic a wydawaniem swobody psu w podejmowaniu samodzielnych decyzji przez zwierzę.
 • Zna przebieg procesu decyzyjnego psa od rejestracji bodźca do osiągnięcia etapu rozluźnienia.
 • Potrafi przejść na luźnej smyczy z psem przez wyznaczony przez instruktora odcinek ulicy, dworca, centrum handlowego itp.
 • Zna zasady totalnego przywołania w sytuacjach o zwiększonym natężeniu bodźców wyzwalających.
 • Zna przebieg procesu totalnego przywołanie (skupienie uwagi, przebiegnięcie dystansu, zajęcie określonej pozycji przed przewodnikiem.

Blok 3: Posłuszeństwo

Kursant nabywa umiejętność wprowadzania wzorca motorycznego u psa na zasadzie kształtowania, naprowadzania, wyłapywania. Rozumie związek między wzorcem motorycznym a komendą. Potrafi prawidłowo wydać psu komendę i ją egzekwować. Zna schemat postępowania zgodny ze standardami EduAnimalis w przypadku niewykonania komendy przez psa. Posługuje się pojęciami: komenda, wzorzec motoryczny posłuszeństwo, nagroda, wzmocnienie, rozkład, wzmocnień. Pies i przewodnik uczą się takich komend jak: Stój, patrz, idziemy, siad, waruj, do mnie, na miejsce.

Czego uczy się przewodnik psa (wybrane zagadnienia):

 • Wie jak sygnalizować początek ćwiczenia, koniec budowy motywacji i rozpoczęcie zadania, koniec zadania-nagrodę, relaks.
 • Wie jak sygnalizować rozpoczęcie marszu, zmianę kierunku, kontakt wzrokowy z psem.
 • Wie jak powiązać hasło (komendę) ze wzorcem motorycznym.
 • Potrafi zmotywować zwierzę do zmiany pozycji.
 • Potrafi zbudować dynamikę wykonywanej zmiany pozycji.
 • Pracuje z psem w oparciu o zabawę i utrzymaniu dobrego nastroju zwierzęcia przez całą sesję szkoleniową.
 • Samodzielnie przeprowadza rozgrzewkę z psem.
 • Zna technikę uczenia psa wysłania kierunkowego.
 • Zna techniki przywołania psa.

 

FORMALNOŚCI (dokumenty wystawiane w związku z prowadzonym kursem)

 • UMOWA Z UCZESTNIKIEM KURSU
 • AKCEPTACJA REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KURSU
 • PARAGON LUB FAKTURA  (Potwierdzenie rzetelności naszej firmy)

PRZYJAZNA CENA I FORMA PŁATNOŚCI

# 630 zł– płatne w jednej racie  500 zł płatne w jednej racie (400 zł dla absolwentów kursu dla szczeniąt)
# 2x 340 zł – w przypadku płatności ratalnej  2x275zł w przypadku płatności ratalnej (2×225 dla absolwentów kursu dla szczeniąt)

ZASADY REKRUTACJI

 • Formularz zgłoszeniowy – na dole strony, należy wysłać do 4.10.2019r.
 • Kurs należy opłacić przez jego rozpoczęciem do 4.10.2019.  lub na pierwszych zajęciach
 • ROZPOCZĘCIE KURSU 8 PAŹDZIERNIKA 2019r.

TERMINY

TERMINY:

Teoria

8.10.2019 TEORIA (bez psów) „Relacja – wstęp”

Pozostałe terminy zajęć teoretycznych zostaną podane podczas pierwszego spotkania.

TEORIA (bez psów) „Relacja – podsumowanie”

TEORIA (bez psów) „Autokontrola – wstęp”
TEORIA (bez psów) „Autokontrola – podsumowanie”

TEORIA (bez psów) „Posłuszeństwo – wstęp”
TEORIA (bez psów) „Posłuszeństwo – podsumowanie”

Zajęcia praktyczne będą odbywały się 2 razy w tygodniu:

 

Przydział do grup nastąpi na pierwszym spotkaniu teoretycznym.

Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych zmian w terminach spotkań.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Proszę kliknąć grafikę, wypełnić formularz i wysłać poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”