Aktywność z psem to wspaniały sposób na pogłębienie relacji ze swoim czworonogiem. Pielęgnowanie zaufania oraz realizacja potrzeb wynikających z biologii naszych psów to doskonały pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu.

Oferta jest skierowana do naszych obecnych i byłych kursantów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności oraz kompetencje w zakresie sportów kynologicznych.

Zajęcia odbywają się pod stałym adresem w siedzibie EduAnimalis, ul. Przestrzenna 4.

Oferujemy zajęcia zawierające elementy:

  • Rally-o
  • Obedience
  • Nosework
  • Fit Paws
  • Treibball

Formuła kursu:

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu według ustalonego planu i programu szkolenia, które zostaną skomponowane wg potrzeb naszych kursantów.

Przyjazna cena i forma płatności:

Oferta dla stałych kursantów EduAnimalis

W cenie:

  • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów i behawiorystów, w tym dojazd trenerów na miejsce zajęć
  • indywidualne podejście do każdego kursanta, system indywidualnych wejść na zajęciach grupowych.
  • korzystanie ze sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.
  • zajęcia w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie treningu bez względu na pogodę.
  • pewność korzystania z usług rzetelnej, legalnie funkcjonującej na rynku firmy wpisanej do rejestru CEIDG.
Wariant Grupowy, cykliczny, min. 1 raz w tygodniu Indywidualny cykliczny min. 1 raz w tygodniu Indywidualny
Cena 100zł/miesiąc/ 2 spotkania w tygodniu

Podstawą są 4 wejścia w miesiącu. Pozostałe wejścia wg uznania kursanta.

(przy regularnym uczęszczaniu na wszystkie proponowane zajęcia – 12,50zł/spotkanie)

Im więcej pracujesz  z psem tym większy otrzymujesz bonus.

25zł/ spotkanie,  w dniach pełnionego dyżuru przez danego behawiorystę. 50zł/spotkanie
Miejsce spotkania Przestrzenna 4 Przestrzenna 4 Miejsce ustalone z trenerem,na terenie Szczecina.
Opis Zajęcia regularne, 2 razy w tygodniu, terminy wg grafiku

Kursanci wybierają sobie terminy, zgłaszają je trenerowi.

Maksymalna liczba spotkań w miesiącu zależna od kalendarza. Kursanci uczęszczają na zajęcia wg swoich możliwości organizacyjnych.

Zajęcia umawiane indywidualnie z trenerem, 1 pies lub 2 w zależności od wcześniej umówionych ustaleń i wymagań treningowych Zajęcia umawiane indywidualnie z trenerem, 1 pies lub 2 w zależności od wcześniej umówionych ustaleń i wymagań treningowych

Każdy uczestnik SportAnimalis jest zobligowany uczestniczyć minumum 4 razy w miesiącu z zajęciach. Dla pracusiów jest możliwość korzystania z zajęć nawet 2 razy w tygodniu, wg kalendarza  i grafiku.

Podstawą są 4 spotkania w miesiącu  (1 spotkanie w tygodniu) koszt 25 zł/spotkanie (minimalna cena standardowa za 1 h zajęć grupowych = 30zł) , pozostałe spotkania mają formę bonusową, kto ma możliwość uczęszcza wg swoich potrzeb.

Promocyjnie dla stałych naszych kursantów, korzystających z zajęć grupowych SporAnimalis, odbywających się  wg ogólnie przyjętego grafiku ( 2 razy w tygodniu) 1 godzina zajęć grupowych to koszt 12,50zł – 25 zł/ kursant w zależności od liczby zajęć., W grupie maksymalnie 4 psy,

Kursanci mają możliwość korzystania z wybiegu w czasie kiedy nie ma tam prowadzonych zajęć.

dla porównania

Opłata podstawowa obowiązująca za inne kursy za 1h zajęć grupowych, pokrywająca koszty użytkowania terenu i biura, amortyzacji sprzętu, opłaty związane z utrzymaniem firmy, dojazdu oraz wynagrodzenia trenerów, gotowość trenerów do prowadzenia zajęć, nawet jeśli kursanci z różnych przyczyn nie są obecni –  minimum 30zł, w grupie max. 4 psy.

Formularz zgłoszeniowy