STANDARDY EDUANIMALIS

 

Kadra

1. Wykształcenie

1.1. W EduAnimalis pracują behawioryści, instruktorzy szkolenia psów posiadający wykształcenie wyższe z dziedzin biologia, psychologia oraz uzupełniające w formie studiów podyplomowych z zakresu psychologii zwierząt organizowane przez akredytowane jednostki akademickie w Polsce.

1.2. Dodatkowo wszyscy członkowie kadry EduAnimalis minimum 2 razy w roku uczestniczą w seminarium gdzie prelegentami są naukowcy i praktycy z dziedzin etologia, ekologia behawioralna, psychologia i pokrewnych.

1.3. Behawioryści EduAnimalis swoją wiedzę opierają również na rozległej praktyce w pracy ze zwierzętami.

1.4. Każdy z członków kadry EduAnimalis posiada plan rozwoju kariery zawodowej i naukowej, skrupulatnie ją realizując.

2. Relacje

2.1. Podstawą w budowaniu zespołu EduAnimalis jest poczucie komfortu i bezpieczeństwa, zaufanie, lojalność, przyjaźń, wsparcie, współpraca, pokora.

2.2. Członkowie zespołu EduAnimalis specjalizują się w odrębnych dziedzinach, uzupełniając się wzajemnie.

Metodyka pracy

2.2. Organizacja pracy

2.1. Miejsce

Miejsce zajęć zawsze jest dobierane do możliwości kursantów z jednoczesnym podnoszeniem wymagań. Zajęcia odbywają się w różnych miejscach Szczecina i okolic miasta. Teren jest zawsze bezpieczny dla psów. Zajęcia zawsze odbywają się poszanowaniu norm i przepisów panujących w danym miejscu. Zajęcia prowadzone są zawsze jawnie, za zgodą administratora danego miejsca.

2.2. Sprzęt

W szkoleniu psów wykorzystujemy zróżnicowany sprzęt, który nie powoduje u zwierzęcia dyskomfortu i uszczerbku zdrowia.

Na zajęciach i w okresie trwania kursu, a najlepiej w ogóle, panuje zakaz używania: kolczatek, obroży zaciskowych, obroży półzaciskowych, łańcuszków, obroży elektrycznych, elektronicznych, antyszczekowych, wibracyjnych, ringówek (nie prowadzimy zajęć z zakresu handlingu wystawowego), kagańców weterynaryjnych i tych uniemożliwiajacych zianie, uzd.

2.3. Organizacja grup

Grupy liczą od 4 do 6 psów. Większa liczba psów w grupie jest możliwa za zgodą behawiorysty prowadzącego zajęcia, w późniejszym etapie szkolenia.

2.4. Warunki meteorologiczne dla zajęć na dworze

Zajęcia są odwoływane w przypadku:

  • mrozów poniżej –10 stopni Celsjusza
  • ulew, przeciągłych deszczy, burzy, wichur (prędkość wiatru powyżej 70km/h), śnieżyc
  • upału powyżej 25 stopni Celsjusza w cieniu

 

3. Rola kary i nagrody

W szkoleniu zwierząt opieramy się na najnowszej wiedzy z zakresu etologii, ekologii behawioralnej, neurobiologii, endorynologii, psychologii co wyklucza użwyanie przymusu, bicia, szarpania, stosowania korekt poprzez szarpanie na smyczy, dociskania zadu, wywierania przymusu na zwierzę.

 

Dbałość o zachowanie dobrostanu zwierząt

Dobrostan zwierzęcia jest najważniejszy i stanowi wartość najwyższą.

Relacja z uczestnikami zajęć

Przestrzeganie standardów EduAnimalis dotyczą również kursantów.

Od Kursantów wymagana jest punktualność, przygotowanie do zajęć, prowadzenie korespondencji, informowanie o zmianach zachowania psa, nieobecności na zajęciach itp.

Od kursantów wymagamy prezentowania postawy wobec zwierząt i pracy z nimi w oparciu o standardy EduAnimalis.

Kursanci mogą zawsze liczyć na wspracie ze strony kadry EduAnimalis