Szkolenie grupowe w EduAnimalis to nie jest tylko wbijanie psu do głowy komend. Wzbogaciliśmy formułę tradycyjnego szkolenia w elementy budowania relacji oraz treningu autokontroli w oparciu o najnowsze metody pracy szkoleniowej i behawioralnej – pozbawionej przestarzałych przesłanek o teorii dominacji oraz agresji stosowanej względem zwierząt.

Praca w małej grupie (4-6) psów oparta jest przede wszystkim na naszym autorskim systemie EduRAP® opracowanym przez Katarzynę Wawryniuk.

  1. Najpierw teoria – w ten sposób przygotowujemy naszych kursantów merytorycznie, ale również logistycznie. Unikamy w ten sposób nadmiernych ekscytacji psów na pierwszych zajęciach. Jesteśmy zdania, że należy stworzyć psu odpowiednie skojarzenie z konkretnym miejscem. Zatem plac szkoleniowy to miejsce skupienia, koncentracji na przewodniku, zrównoważonej zabawy oraz relaksacji po zajęciach.
  2. Potem rytuały i schematy – Bardzo nam zależy, aby to czego kursanci uczą się podczas zajęć, potrafili wykorzystać na codzień w sytuacjach typowych i nietypowych oraz, żeby potrafili aranżować swoje samodzielne sesje szkoleniowe. Jesteśmy zdania, że rytuały dają przewidywalność, a to jest klucz do osiągnięcia autokontroli przez psa.
  3. Relacja – To oddziaływanie psa na przewodnika i przewodnika na psa – są to więc: więź, komunikacja, wspólny odpoczynek, nawiązywanie kontaktu, wsparcie.
  4. Autokontrola – W naszej definicji, tworzonej na bazie dostępnej nam literatury naukowej i fachowej, jest to umiejętność reagowania psa na określone bodźce w powiązaniu z treningiem świadomości. Jest to stopniowy proces wprowadzania zachowań zastępczych ( wyuczonych, świadomych) w miejsce zachowań instynktowych ( nieświadomych, na „wysokich” emocjach”). Podstawa do opanowania posłuszeństwa w sytuacjach nietypowych.
  5. Elementy posłuszeństwa – To tworzenie psio-ludzkiego języka, powiązanie hasła ze wzorcem motorycznym, egzekwowanym przez przewodnika w sytuacjach typowych i nietypowych.

Za sytuacje nietypowe uznajemy sytuacje w środowisku o dużym natężeniu dystraktorów o charakterze nieprzewidywalnym.

 

UWAGA

Tekst jest autorską pracą Katarzyny Wawryniuk

Jeśli zgadzasz się z powyższymi założeniami wyraź to - miłe słowo jest sygnałem, że robimy dobrą robotę.

Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst do napisania swojego - graj fair, podaj autora tekstu, na którym się wzorujesz lub którym się inspirujesz.

 

Katarzyna Wawryniuk
etolog, behawiorysta, instruktor szkolenia zwierząt
tel: 663-580-021
e-mail: eduanimalis@gmail.com